T. & T. V. Sarvajanik Vidyalaya

Photo Gallery

Yoga Day
Yoga Day
School Innaugration Day
School Innaugration Day
Drawing Competition
Drawing Competition
Traffic Awareness Seminar
Traffic Awareness Seminar
Teachers Day
Teachers Day
Vaccination Day
Vaccination Day
Fun-Fair 2018
Fun-Fair 2018
Science Fair
Science Fair
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti