T. & T. V. Sarvajanik Vidyalaya

Photo Gallery

Yoga Day
Yoga Day
Drawing Competition
Drawing Competition
Teachers Day
Teachers Day
Science Fair
Science Fair
Fun-Fair 2018
Fun-Fair 2018
Vaccination Day
Vaccination Day
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti
School Establishment Day
School Establishment Day
Guru Purnima Celebration
Guru Purnima Celebration